Servicii de consultanta GDPR

Servicii externalizate pentru protectia datelor personale si consultanta GDPR

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) urmează să fie pus direct în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Un element de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl reprezintă instituirea obligativității desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de operator, în anumite cazuri, a unui responsabil cu protecția datelor.

Pentru asigurarea unei aplicări unitare a Regulamentului General privind Protecția Datelor, Grupul de Lucru Art. 29 de pe lângă Comisia Europeană a emis Ghidul privind Responsabilul cu protecția datelor (DPO), accesibil la secțiunea specială dedicată Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Servicii oferite

Analiza si raportul preliminar GDPR

Proceduri si instructiuni de lucru

Indrumari privind monitorizarea, gestionarea si raportarea incalcării datelor

Gestionarea legaturii cu persoanele fizice (persoanele vizate)

Monitorizarea conformitatii cu GDPR

Alocarea unui expert DPO (Data Protection Officer)

Gestionarea legaturii cu autoritatile de protectie a datelor

Certificare GDPR

Pentru o oferta de pret personalizata va rugam sa ne contactati la contact@succes-grup.ro sau la telefon 0771.430.955.