Servicii externalizate pentru protecția datelor personale (DPO Officer)

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) urmează să fie pus direct în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Un element de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl reprezintă instituirea obligativității desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de operator, în anumite cazuri, a unui responsabil cu protecția datelor.

Pentru asigurarea unei aplicări unitare a Regulamentului General privind Protecția Datelor, Grupul de Lucru Art. 29 de pe lângă Comisia Europeană a emis Ghidul privind Responsabilul cu protecția datelor (DPO), accesibil la secțiunea specială dedicată Regulamentului General privind Protecția Datelor.

SERVICII OFERITE:

 • Alocarea unui expert DPO (Data Protection Officer);
 • Analiza și raportul preliminar GDPR;
 • Consiliere și îndrumare lunară în cadrul organizației privind conformarea cu GDPR;
 • Analiză și consiliere a politicii de confidențialitate a organizației;
 • Proceduri si instrucțiuni de lucru;
 • Supraveghează crearea și întreținerea registrului de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Consultarea cu privire la necesitatea unei evaluări a impactului privind protecția datelor – DPIA, a modului de implementare și a rezultatelor sale;
 • Îndrumări privind monitorizarea, gestionarea și raportarea încălcării datelor;
 • Gestionarea legăturii cu autoritățile de protecție a datelor pentru toate problemele legate de protecția datelor;
 • Gestionarea legăturii cu persoanele fizice (persoanele vizate) în chestiuni legate de confidențialitate, inclusiv solicitările de acces la subiect;
 • Îndrumarea și facilitarea instruirii GDPR de conștientizare și instruire a personalului implicat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Platforma de logare Ofiter DPO pentru angajați. Tarifarea se face în funcție de numărul de angajați;
 • Raportare lunară către conducere. Participarea DPO la ședințele consiliului de administrație, dacă este necesar;
 • Monitorizarea conformității cu GDPR, inclusiv efectuarea unui audit anual cu raportul la fața locului;
 • Buletin informativ lunar cu cele mai recente știri de reglementare GDPR și îndrumări de conformitate.

Pentru o ofertă de preț personalizată vă rugăm să ne contactați la contact@succes-grup.ro sau la telefon 0771.430.955.

 

Share this Page